0
Košík je prázdny
0
  • Kategorie
  • Výrobci

  Pozvánka na řádnou valnou hromadu

  22.11.2021

   Představenstvo společnosti Entec Solutions a.s. se sídlem Březová č.p. 180, PSČ 763 15 zapsaná v obchodním rejstříku
  u Krajského soudu v Brně, v oddíle B vložka 7895, IČO 47911514 svolává v souladu se zákonem o obchodních korporacích,
  občanským zákoníkem a stanovami společnosti

   

  řádnou valnou hromadu


  která se bude konat dne 7. prosince 2021 v 11 hodin na adrese 763 15 Březová čp. 158, zasedací místnost s následujícím pořadem jednání:

   

  1.            zahájení, kontrola schopnosti usnášení

  2.            volba orgánů valné hromady – předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

  3.            schválení programu valné hromady

  4.            změny stanov a schválení úplného znění stanov s ohledem na novelizaci zák. č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích 
                 v platném znění

  5.            odvolání z funkce člena a místopředsedy představenstva Ing. Evžena Varadinka a volba nového člena představenstva pana
                 Jakuba Tomana k datu 1.1.2022

  6.            odvolání z funkce člena a předsedy dozorčí rady JUDr. Elišky Hoškové a volba nového člena dozorčí rady Mgr. Petra Šicha k datu 1.1.2022

  7.            závěr

   

  Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

   

  K bodu 2 pořadu (volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

   
  Návrh usnesení:

  Předsedou valné hromady se volí JUDr. Eliška Hošková.

  Zapisovatelem na valné hromadě se volí Ing. Martina Vlčková

  Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí Ing. Ing. Evžen Varadinek a Ing. Stanislav Skalička

  Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí Ing. Martina Vlčková a Ing. Ivan Trubelík

   
  Zdůvodnění:

  Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

   

  K bodu 3 pořadu (schválení programu valné hromady)

   
  Návrh usnesení:

  Valná hromada schvaluje program valné hromady ve znění uvedeném v pozvánce zaslané akcionářům společnosti a zveřejněné na webových stránkách společnosti.

   
  Zdůvodnění:

  Jedná se o povinnost plynoucí z platných právních předpisů.

   

  K bodu 4 pořadu (změna stanov a schválení úplného znění stanov s ohledem na novelizaci zák. č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích v platném znění)

   
  Návrh usnesení:

  Valná hromada schvaluje s účinností ode dne konání valné hromady nové znění stanov společnosti.


  Zdůvodnění:

  V souladu se stanovami a ZOK rozhoduje valná hromada o změnách stanov společnosti. S účinností od 1.1.2021 došlo k rozsáhlé novele zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. V důsledku novely je nezbytné přistoupit k aktualizaci stanov společnosti tak, aby jejich ustanovení odpovídala aktuální právní úpravě. Stanovy společnosti musí být uvedeny do souladu s novelou uvedeného zákona do 1.1.2022. Většina změn jsou charakteru formulačního upřesnění s odkazem na úpravu ZOK a vypuštěním konkrétních čísel paragrafů s ohledem na případné další změny zákona.  Dále došlo k upřesnění předmětu podnikání uvedením oborů činnosti společnosti v návaznosti na usnesení Nejvyššího soudu č.j. 27 Cdo 3549/2020. Úplné znění stanov bude uveřejněno spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti a je k dispozici pro akcionáře bezplatně k nahlédnutí v sídle společnosti.

   

  K bodu 5 pořadu (odvolání z funkce člena a místopředsedy představenstva Ing. Evžena Varadinka a volba nového člena představenstva pana Jakuba Tomana k datu 1.1.2022)

   

  Návrh usnesení:

  Z funkce člena a místopředsedy představenstva se odvolává ke dni 1.1.2022 Ing. Evžen Varadinek nar. 30.5.1951, bytem 763 12 Vizovice, Lázeňská 765 a k témuž dni se volí do funkce člena představenstva pan Jakub Toman, nar. 22.10.1984, bytem 184 00 Praha 8, Ládevská 689/8.

   
  Zdůvodnění:

  Odvolání a volba člena představenstva je dle stanov a ZOK v působnosti valné hromady.                                                                             

   
  K bodu 6 pořadu (odvolání z funkce člena a předsedy dozorčí rady JUDr. Elišky Hoškové a volba nového člena dozorčí rady Mgr. Petra Šicha k datu 1.1.2022)

   
  Návrh usnesení:

  Z funkce člena a předsedy dozorčí rady se odvolává ke dni 1.1.2022 JUDr. Eliška Hošková,  nar. 29.1.1959, bytem Slušovice, Padělky 554 a volí se k datu 1.1.2022 nový člen dozorčí rady  Mgr. Petr Šich, nar. 27.8.1982, bytem Zelinova 5591, 760 05  Zlín.

   

  Zdůvodnění:

  Odvolání člena dozorčí rady a volba nového člena je dle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

   

  Akcionáři mají právo se vyjádřit k pořadu jednání případně jej doplnit přípisem doručeným společnosti ve lhůtě do  27.11.2021  k rukám předsedy či místopředsedy představenstva.

  Úplné znění stanov je pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Březová čp. 158, 763 15 Slušovice v pracovní dny od 9.00 hod.  – 15.00 hod. počínaje dnem 22.11.2022  do dne konání valné hromady.


  Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 10,00 hod. Akcionáři se při registraci prokazují platným občanským průkazem, jejich zástupci také plnou mocí.  Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je u zaknihovaných akcií na jméno zápis osoby v seznamu akcionářů 7 dnů přede dnem konání valné hromady příp. výpis z majetkového účtu z centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni.  Hlasování na valné hromadě bude umožněno těm akcionářům, kteří akcie společnosti vlastnili v rozhodný den.


  Valné hromady se účastní i členové představenstva a dozorčí rady Entec Solutions a.s.

   
   

  Březová, dne 22.11.2021

  za představenstvo Entec Solutions a.s.
  Ing. Martina Vlčková v.r. 
  předseda představenstva

   

  Stanovy Entec Solutions

   

  Obchodní oddělení: +420 595 630 250

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  K provozování našeho webu entec.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Více informací...